Regio's

Haarlem / Zuid Kennemerland

In de regio Haarlem / Haarlemmermermmer zorgen samenwerkende bedrijven en onderwijsinstellingen voor sterk technisch onderwijs. De focus ligt op meer en betere vakkrachten nu en in de toekomst. De samenwerkende partijen richten zich op diverse sectoren, waaronder 3D en luchtvaart (Schiphol).


 

3D Makers Zone

De 3D Makers Zone in de Waarderpolder organiseert inspiratiesessie georganiseerd. Deze sessies zijn toegespitst op verschillende opleidingen voor po, vo, mbo en hbo. Tijdens deze dagen tonen bedrijven de mogelijkheden en huidige toepassingen van 3D printen binnen de verschillende werkgebieden.

Meer informatie: Kathelijn Rombout

 

 

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer