Regio's

Netwerk Doeprogramma

In de regio Haarlem / Haarlemmermeer werken scholen, bedrijven en overheden samen aan het vergroten van de instroom in technische opleidingen en beroepen. Het netwerk bestaat uit scholen en bedrijven die samen met de gemeenten projecten starten en activiteiten organiseren. Zoals Waarderpolder Werkt en de techniekdagen op het Hoofdvaart College in Hoofddorp.


Techniekdag Haarlemmermeer

Het Herbert Visser College (vmbo in Nieuw-Vennep) en Hoofdvaart College (vmbo in Hoofddorp) organiseren in samenwerking met het Nova College Hoofddorp techniekdagen voor leerlingen van groep 7. De leerlingen komen op bezoek in de (praktijk)lokalen van het Nova College in Hoofddorp en volgen twee workshops op het gebied van techniek. Studenten van het Nova College begeleiden de leerlingen. Leerkrachten van de basisscholen krijgen zodoende de mogelijkheid om mee te doen aan de workshops en inspiratie en ervaring op te doen voor technieklessen in de eigen klas. Voor de invulling van die technieklessen kunnen de leerkrachten hulp inroepen van de techniekldocenten van de twee vmbo scholen. 

 

Meer informatie: Dennis Engelhart

Wilt u meedoen in het netwerk? Meldt u zich dan aan bij regiocoordinator Dennis Engelhart.
 
VMBO en MBO
  Havo / VWO

De deelnemende bedrijven zijn:

 Leer/werkbedrijven

 

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer