Regio's

West Friesland

In West Friesland is er een structurele samenwerking tussen bedrijven, scholen en overheden. Het is een stelselmatige aanpak die er toe moet leiden dat er voldoende innovatieve ondernemers en werknemers zijn de agribusiness. De focus ligt op de groensectoren voeding en natuur.


 
 
 

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer