Regio's

Purmerend / Waterland

In de regio Waterland werken bedrijven, scholen en de werkgroep Manuele Intelligentie (MIG Groep) samen aan het verbeteren van het imago van techniek, technische beroepen en de technische bedrijven.


Scholen bezoeken bedrijven en er zijn leskisten waarmee basisscholieren aan de slag gaan met allerlei soorten techniek. De samenwerking is een co-produktie van de Ondernemersverengiingen IBEV (Edam-Volendam), PRO (Purmerend), VOWA (de koepelvereniging Ondernemend Waterland), technische vmbo-scholen (Triade Edam en College voor beroepsonderwijs Purmerend) en de Manuele Intelligentie Groep.
 
Meer informatie:
MIG Groep - Pieter van der Kooij
 

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer