Regio's

Netwerk Doeprogramma

In Purmerend/Waterland werkt de stichting Tech-Netwerk aan de uitvoering van het Techniekpact. Vooral op het gebied van de actielijnen Kiezen voor Techniek zijn de netwerkpartners heel concreet bezig. Partners die meedoen in het netwerk zijn betrokken bij de Manuele Intelligentie Groep.


De bedrijven en scholen in het netwerk verbeteren het imago van techniek, technische beroepen en de technische bedrijven. De focus ligt op het verbeteren van de manuele intelligentie van jongeren. Door leerlingen al op jonge leeftijd met praktische techniek in aanraking te brengen wordt het talent voor de praktische technische vaardigheid gestimuleerd. Wilt u meedoen in het netwerk? Neem dan contact op met Pieter van der Kooij.

 

Basisscholen

 • Stichting CPOW: Trifolium, ‘t Prisma, Vlieger, Baken, Marimba, Kawama, Sebastianus, Binnendijk, Rietlanden, Blauwe Ster, Plankier, Hoeksteen, Trimaran
 • Stichting SPOOR: Bloeiende Perelaar, Van Randwijkschool, Blauwe Morgenster, Wijdewormer, Harpoen, Koningsspil,Gouwzee, Piramide, Tangram
 • Stichting OPSO: Koempoelan, Ranonkel, Oeboentoe, Nieuwe Wereld, Weidevogels, AkkerDijk, Boemerang
 • Stichting Ithaka: Waterlandschool
 • Stichting SKOV: St. Jozefschool

Havo en vwo:

 • PSG Da Vinci College
 • PSG Nelson Mandela

VMBO:

 • SG Gerrit Rietveld,
 • SG De Triade / Atlas College

MBO: 

 • Regiocollege

Bedrijven

 • Ondernemersvereniging VOWA
 • Ondernemersvereniging PRO 

Leer/werkbedrijven

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer