Regio's

IJmond

In de regio Techport (Amsterdam / IJmond) zorgen samenwerkende bedrijven en onderwijsinstellingen voor sterk technisch onderwijs. De focus ligt op meer en betere vakkrachten nu en in de toekomst, passend bij de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven: de maakindustrie en smart maintenance.


 

Techport Campus

Samen innoveren en investeren in regionale talentontwikkeling is het uitgangspunt van de samenwerking. De Techport Campus stemt sinds 12 december 2013 de activiteiten op elkaar af. De Techport Campus in de IJmond is een initiatief van Tata Steel, Zwart Techniek, de gemeente Velsen en het ROC Nova College.  Inmiddels is het samenwerkingsverband gegroeid en wordt er met subsidie uit het Regionaal Investerings Fonds gewerkt aan technisch toponderwijs. Er komt een betere aansluiting tussen de verschillende niveaus en het onderwijs wordt afgestemd op regionale behoeften.

 

Scholen en bedrijven

Het samenwerkingsverband bestaat uit bedrijven die zich hebben verengid onder de naam Techport Industries. De  scholen zijn de vmbo-scholen Technisch College Velsen en Kennemer College, het ROC Nova College voor mbo en de hbo-scholen Hogeschool Inholland en Hogeschool van Amsterdam.

 

Vier actielijnen

De activiteiten van de Techport Campus zijn onderverdeeld in de actielijnen Kiezen voor Technologie, Leren in de Techniek, Werken in de Techniek en Innoveren. Informatie over ambities en concrete activiteiten vindt u in de folder: Techport; het netwerk voor maakindustrie in de metropoolregio Amsterdam. De folder is op te vragen bij het sectretariaat van Techport.

 

Meer informatie: Techport

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer