Regio's

IJmond

In de IJmond zorgen samenwerkende bedrijven en onderwijsinstellingen voor sterk technisch onderwijs. De focus ligt op meer en betere vakkrachten nu en in de toekomst, passend bij de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven: de maakindustrie en smart maintenance.


 

Samen innoveren en investeren in regionale talentontwikkeling is het uitgangspunt van de samenwerking. Inmiddels is er sprake van een structureel samenwerkingsverband dat werkt aan technisch toponderwijs. Er komt een betere aansluiting tussen de verschillende niveaus en het onderwijs wordt afgestemd op regionale behoeften.

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer