Regio's

Overzicht voortgezet onderwijs

Kennemer College 

havo - vwo - gymnasium in Beverwijk

Het Kennemer College kent een uitgebreid onderwijsaanbod: lwoo, vmbo, havo, vwo en gymnasium. In de onderbouw, de eerste drie leerjaren, wordt een algemene basis gelegd in kennis en vaardigheden met een breed aanbod van vakken. Ook is er extra aandacht voor bèta gerelateerde vakken en projecten.

Kijk voor meer informatie op www.kennemercollege.nl

 

Jac.P. Thijsse College 

mavo - havo - vwo in Castricum

Op onze moderne en actieve school bieden we tevens activiteiten aan die buitenschools leren mogelijk maken, zoals: excursies, dans- en dramaproducties, maatschappelijke stages, uitwisselingen met scholen in het buitenland, werkweken, sportdagen, en deelnames aan landelijke wedstrijden (zoals wiskunde-, informatica- en natuurkundeolympiades).

Kijk voor meer informatie op www.jpthijsse.nl

 

Technasium Bonhoeffercollege

mavo - havo - vwo in Castricum

Het Bonhoeffercollege is een Bètaschool. Dat wil zeggen dat onze leerlingen worden gestimuleerd om vakken te kiezen als wiskunde, natuurkunde en scheikunde.  

Kijk voor meer informatie op www.bonhoeffer.nl

 

Technasium Mendel College

mavo - havo - vwo - gymnasium in Haarlem

Het Mendelcollege is een school voor kwaliteit, een gedegen school die houvast biedt en beschermt. We helpen je op weg om te ontdekken waar je talenten liggen. We bieden je kansen binnen en buiten het lesprogramma om je talenten te ontwikkelen. Op het gebied van internationalisering, sport, kunst, bèta, robotica en debatteren.

 Kijk voor meer informatie op www.mendelcollege.nl

 

Coornhert Lyceum

mavo - havo - vwo - gymnasium in Haarlem

Voor iedere leerling heeft het Coornhert een passende opleiding. Zo hebben wij twee verschillende gemengde brugklassen, de Havo/Vwo brugklas en een Vmbo-t/Havo brugklas. En je kunt je ook inschrijven voor de Atheneum- of Gymnasiumklas. Op alle niveaus is er extra aandacht voor bèta gerelateerde vakken.

Kijk voor meer informatie op www.coornhert.nl

 

Gymnasium Felisenum

gymnasium in Velsen

We sluiten aan bij wat er op de basisschool is geleerd, maar er zijn natuurlijk ook nieuwe vakken waaronder bèta gerelateerde vakken als Techniek en Natuurkunde. 

Kijk voor meer informatie op www.felisenum.nl

  

Technasium Ichthus Lyceum

havo - vwo in Driehuis

In de brugklas maken alle leerlingen kennis met het vak Onderzoek en Ontwerpen. Daarna kunnen leerlingen kiezen voor de talentstroom technasium op het havo én het vwo.  

Kijk voor meer informatie op www.ichthuslyceum.nl

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer