Regio's

Netwerk Doeprogramma

In de Zaanstreek werken scholen, bedrijven en overheden samen aan de uitvoering van het Techniekpact. Vooral op het gebied van de actielijnen Kiezen voor Techniek zijn de netwerkpartners heel concreet bezig. De bedrijven en scholen in het netwerk zijn betrokken bij het Promotie Evenement Techniek (PET Zaanstad). Wilt u meedoen in het netwerk? Meldt u zich dan aan bij regiocoordinator Jolien Duin

 

Basisscholen

  • Stichting Agora:  De Saenparel, De Westerkim, Tamarinde, De Loopplank, De Rank, Het Baken, De Evenaar, De Korenaar, De Windroos, De Vuurvogel, De Piramide, Toermalijn, Octant, De Oceaan, Het Koraal, Willibrordschool, Paus Johannesschool, De Rietvink, De Golfbreker, De Hoeksteen, De Bijenkorf, De Regenboog, WormerWieken, Het SchatRijk, Tijstroom.
  • Stichting ZaanPrimair: De Ayundo, De Boei, De Delta, Dijk Oost, Dijk West, De Dorpsakker, Dynamica, Het Eiland, Et Buut, De Gouw, Hannie Schaft School, Herman Gorter School, De Zeskanter, In 't Veld, De Jagersplas, De Kernschool, Het Kogerveld, De Komeet, De Kroosduiker Noord, De Kroosduiker Zuid, De Lindenboom, Meander, Mei, Overhaal, Het Palet, De Pionier, De Spiegel, Theo Thijssen School, De Voorzaan, De Voorzaan Haven, De Voorzaan Vissershop, Watermolen en de Zoeker.

 Leer/werkbedrijven

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer