Techniekpact

Leren in de techniek

Zonder uitstekend beroepsonderwijs zijn er geen goed opgeleide en vakbekwame technici. Daarom is het verbreden en versterken van het technisch beroepsonderwijs noodzakelijk. De kwaliteit en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt staat of valt met de betrokkenheid van het bedrijfsleven. Alleen met praktijkgerichte opdrachten en uitdagende onderwijsprogramma's is de kloof tussen theorie op school en de praktijk bij bedrijven te verkleinen.


Leren op school

Bedrijven, vmbo-scholen, mbo- en hbo-instellingen en overheden werken samen om meer goed opgeleide vakkrachten en docenten naar de technische scholen te trekken. Ook zijn er initiatieven om de overgang tussen het VMBO en MBO te verbeteren. Doorgaande leerlijnen zijn daarbij een van de oplossingen. Door samen te werken wordt het technisch onderwijs sterker en hebben afgestudeerden meer kans op de arbeidsmarkt. 

Voor informatie over leren op school gaat u naar het overzicht van onze partners in uw regio of naar Orientatie en voorlichting.

 

Leren en werken bij een opleidingsbedrijf

Technische opleidingsbedrijven  zorgen voor voldoende instroom van vakbekwaam talent voor bedrijven in de technische sectoren. In Noord Holland hebben technische opleidingsbedrijven zich verenigd in de non-profit organisatie Talent voor Techniek. Talent voor Techniek is actief in Noord Holland en richt zich op jongeren die hun toekomst zien in de bouw, infra, metaal, elektro- of installatiebrache. In samenwerking met ROC's in Noord Holland worden jongeren opgeleid via de BOL en BBL tot vakbekwame medewerkers op MBO-niveau 2, 3 en 4.

Voor informatie over leren en werken gaat  u naar het overzicht van onze partners in uw regio of naar Orientatie en voorlichting 

 

Campusvorming

Technisch onderwijs verbreden en versterken wordt mogelijk als (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan de verrijking van het onderwijsprogramma. De vorming van techniekcampussen is een manier om dit te realiseren.

De provincie Noord Holland heeft de ambitie om verschillende techniekcampussen te vormen. Elke campus legt de focus op de bedrijvigheid in de eigen regio. In de IJmond ligt bijvoorbeeld de focus op de maakindustrie; in Zaanstad op de Food Industry en in Den Helder op maritieme onderwerpen.

Voor informatie over campusvorming zie Regio's.

 

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer