Techniekpact

Werken in de techniek

Er is de komende jaren volop werk voor jongens, meiden, vakmensen en internationaal talent met een bètatechnisch profiel.Tot 2020 gaan in Nederland jaarlijks meer dan 70.000 bouwvakkers, installateurs, elektrotechnici en werktuigbouwers met pensioen. Er zijn volop uitdagende banen op alle niveaus: van praktische mbo-ers tot universitaire toponderzoekers.


De technische sector is één van de meest dynamische sectoren van de economie. Technische ontwikkelingen volgen elkaar in snel op en economische groei en krimp hebben direct gevolgen voor de omzet van bedrijven en voor de werkgelegenheid. Er is blijvend behoefte aan vaklieden en goed opgeleide technici. Wij stimuleren mogelijkheden voor bij-, her- en omscholing voor blijvende inzetbaarheid van medewerkers.

 

Om-, her, en bijscholing

Slimme investeringen zijn nodig voor het behoud van vaklieden voor bedrijven, voor de sector en voor de techniek in het algemeen. De sociale partners nemen samen met de Rijksoverheid en de regio’s maatregelen gericht op het behoud van vakkrachten. Inzet daarbij is om door te investeren in duurzame inzetbaarheid medewerkers zo lang mogelijk voor het bedrijf te behouden. Als dat niet mogelijk is, wordt gekeken naar mogelijkheden binnen de sector. Daarnaast kijkt men over sectorgrenzen heen naar de kansen die andere technische sectoren bieden; ook de uitzendbranche kan daarbij een rol spelen. 

 

En in Noord Holland?

De vraag naar technische medewerkers in Noord-Holland wordt voor de komende jaren geschat op een gemiddelde van 730 per jaar. Dit aantal zal niet hard oplopen aangezien ouderen langer blijven doorwerken en de economische groei matig is. Ook is er een toename van het aantal afgestudeerden van HBO- en WO-techniek op de armbeidsmarkt. Er is nu dus minder spanning op de arbeidsmarkt dan enkele jaren geleden. 

 

Echter, zodra de economie aantrekt, neemt de vraag naar vaklieden en technici verder toe. Voor studenten met een technische opleiding zijn daarom de kansen op een baan positief, bijvoorbeeld voor werktuigbouwkunde, civiele techniek, elektro-, installatie- en metaaltechniek. (bron: TechniekRaad NH)

 

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer